top of page

Tjänster

Följande tjänster erbjuds:

Koncept och idégenerering
 

Detta handlar om att skapa nya idéer eller att arbeta med befintliga genom kontrollerade kreativa metoder, samt presentera dem på ett tydligt, bra och attraktivt sätt. Detta kan till exempel vara en existerande produkt eller en potentiellt helt ny produkt, ett objekt, en byggnad, ett miljökoncept såsom en park eller social mötesplats, en ny företagsidé som behöver presenteras på ett snyggt och professionellt sätt, med idéer på till exempel en slogan.       

Produktdesign och konstruktion

Skapande av nya produkter eller förbättring av befintliga genom design- och ingenjörsmetoder, från

idé till produktion. Detta inkluderar att presentera produkten på ett attraktivt och säljande sätt med 3d-renderingar, skisser och illustrationer. 

Marknadsundersökning och branding

Marknadsundersökning kan handla om produkter, konkurrenter, materialundersökning, potentiella målgrupper och riskanalys via internet och databassökning, genom intervjuer, enkäter och undersökningar och genom besök av butiker och prata med säljare och företag. 

 

Branding handlar om att skapa starkare varumärken och arbeta med företagsprofiler genom design. 

Illustrationer och grafik

Detta handlar om att skapa illustrationer för olika ändamål, 3d-renderingar, logotyper, presentationer, gränssnitt, layout, visitkort och andra trycksaker.

Tjänstedesign

Tjänstedesign handlar om att använda designtänk och designmetoder för att organisera människor och företag, infrastruktur, kommunikation och andra tjänster. Det involverar användning av kreativa metoder

och att arbeta med att förstå användarbehov, identifiera och lösa problem, generell brainstorming och representation av tjänster.

Inget projekt är för stort eller för litet. Med ett stort nätverk av ingenjörer, produktutvecklare, designers och
andra konsulter ser jag till att du får resultatet du vill ha. Vare sig du vill anlita mig på en eller två timmar eller för ett helt projekt, valet är ditt. 

Via partnersresurser kan du få ett fullständigt produktutvecklingsprojekt genomfört från idé till färdig produkt.

Vad är nyttan med att investera i och använda design genom hela verksamheten?
  • En starkare företagsprofil.
  • Få produkterna att sticka ut mer på marknaden, passa målgruppen bättre och sälja mer.
  • Jobba och lös problem mer effektivt.
  • Ökad innovation, snabbare produktutveckling och mindre risk.

Industridesign handlar om att konstruera och designa produkter med slutanvändaren i åtanke. De metoder som används kan även appliceras på andra områden.

Undersökningar utförda av organisationen Teknikföretagen visar att företag som investerar och använder design i sin verksamhet ökar lönsamheten med i genomsnitt 50 %. 
 
Läs mer om undersökningen och fördelarna med design på: www.svid.se och på www.teknikforetagen.se
Se även den här filmen för att lära dig mer om vad design kan göra för dig:
bottom of page